Onze visie

Hier lees je hoe wij ons Noaberserf in onze gemeente Wierden voor ons zien. Wij verwachten van alle toekomstige bewoners dat zij zich kunnen vinden in onderstaande visie en deze uitdragen. Bij alles wat we beslissen toetsen we of het besluit past bij onze visie.

 

Het Noaberserf Wierden een optelsom van lokale mogelijkheden

 

Het Noaberserf  WIerden is het delen van een (boeren)erf, ook wel erfdelen genoemd. Met ons idee Noaberserf Wierden willen we het landelijk gebied van onze gemeente Wierden leefbaar en toekomstbestendig houden voor mens, dier en natuur. Het Noaberserf Wierden kan een oplossing zijn voor agrarische bedrijven en particuliere grondeigenaren die willen stoppen of opzoek zijn naar een langdurige extra invulling naast de agrarische activiteiten. In samenwerking met de lokale omgeving werken naar realisatie van 1 of meerdere erfdelen in onze gemeente Wierden in de vorm van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) of het opzetten van een wooncoöperatie. De vereniging 't Hôfke te Wierden en klein wonen Wierden zijn initiatiefnemer en werken samen onder de werknaam: Noaberserf Wierden

Onze kernwaarden                                                     

 

1 – Gemeenschappelijk

 • Op een (voormalig) agrarisch perceel of woonerf ontwikkelen we een erfdelen dat past bij het karakter van de omgeving qua functie, sfeer en architectuur.
 • We willen onze privacy kunnen behouden en tegelijk verbonden zijn met elkaar.
 • Uitdaging waar we voor staan is het ook haalbaar en betaalbaar maken voor mensen met een lager en midden inkomen.
 • We willen mensen inspireren om op een gemeenschappelijke en verbonden manier samen te leven in een kleinschalige woonvorm.
 • We vinden het belangrijk om verbonden te zijn met Wierden en omgeving. Een kijkje nemen op het erf is altijd mogelijk op open dagen en andere evenementen, maar ook door een wandelroutes of fietsroutes langs het erf.

2 - Burenhulp

 • Een plek waar iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen in een omgeving waar burenhulp vanzelfsprekend is.
 • Goed nabuurschap betekent ook laagdrempelig contact met buren in de directe nabije omgeving.
 • We zoeken naar een goede balans tussen jong en oudere bewoners.
 • Een diverse groep bewoners met verschillende talenten en kwaliteiten vullen elkaar aan.
 • De toekomstige bewoners zijn lid van onze vereniging 't Hôfke te Wierden
 • Lidmaatschap bedraagt per jaar €15,- voor een 1-persoons huishouden en €25,- voor een 2-persoons of meer huishouden (Aanmelden als lid (hofketewierden.nl)
 • We werken met een wachtlijst. Hoe hoger op de wachtlijst, hoe eerder je in aanmerking komt voor een woning in een van onze woonvormen.

3 – Kleinschalig

 • Een kleinschalig Noaberserf bestaat uit circa 5 tot 10 woningen op een perceel van ongeveer 10.000 m²- 20.000 m2 (1 á 5 hectaren) inclusief aangelegde nieuwe natuur.
 • Bijvoorbeeld schuurwoningen (hergebruik agrarische schuren/stallen) die opgedeeld worden in kleine woningen, aangevuld met biobased dampopen woningen als ‘bijgebouwen’.
 • Elk huishouden heeft een eigen zelfstandige woning met een eigen stukje tuin.
 • De privé buitenruimten lopen over in gemeenschappelijke buitenruimte waarbij met bomen, heesters en planten privacy gecreëerd wordt (geen onnatuurlijke afscheiding).
 • We dragen zorg voor ons gezamenlijke erfdelenperceel
 • Een gemeenschappelijk gebouw, zal gebruikt worden voor samen-eten, klussen, logeren en opslag van o.a. fietsen, ladder, grasmaaier, gereedschap etc.
 • Parkeren gebeurt op een centrale plek op het terrein waardoor een deel van het gebied autovrij is. Oplaadpalen voor elektrische auto worden bij deze plek geïnstalleerd en een deelauto wordt gestald voor gemeenschappelijk gebruik.
 • Toepassing van open bestrating zorgt voor betere afwatering en een groene uitstraling.

4 – Duurzaam bouwen

 • Er worden natuurlijke en ecologische materialen gebruikt. Dampopen bouwen met schroeffundering heeft onze voorkeur.
 • Het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van materialen (wat er al is koesteren we)
 • Kwalitatief hoogwaardige woningen die passen in de lokale, natuurlijke leefomgeving
 • We willen een moestuin en nieuwe natuur aanleggen om de biodiversiteit te verhogen.
 • Duurzame energie opwekken en delen met elkaar.
 • Regenwater wordt opgevangen, hergebruikt en geïnfiltreerd op eigen terrein.

CPO bouwen

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van woningbouw waarbij een groep mensen een vereniging start en zelf woningen ontwikkelt.

Bij CPO bouwen hebben de toekomstige bewoners de regie. Ze kiezen zelf een architect en een aannemer en werken direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces.

Er kunnen op deze manier woningen op maat ontwikkeld worden op een locatie waar de groep volledig zeggenschap heeft.

 

Hierboven inspiratie voorbeelden van erfdelen in Doesburg en Lettele